Mgr. Michaela BAUMLOVÁ

Bakalářská práce

Synonymie v jazykovém vyučování na 1. stupni základní školy

Synonymy in the language teaching at primary school
Anotace:
Závěrečná práce se věnuje zařazení učiva o synonymii do jazykového vyučování na 1. stupni základní školy. Vychází z teoretických poznatků a z požadavků RVP ZV. Stěžejní část práce představuje sonda prováděná u žáků 3. a 5. ročníku. Vyhodnocení této sondy demonstruje úroveň žáků ve zkoumaných znalostech a dovednostech.
Abstract:
This final thesis studies ability of elementary school students in using synonyms. In the theoretical part we focus on clarifying issue-related basic terms. We also look at the way that the Framework Education Programme for Elementary Education and Czech language textbooks deal with the curriculum. The practical part of the paper describes results of a probe carried out in 3 rd and 5 th form of Elementary …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2017
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Eva Pasáčková, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BAUMLOVÁ, Michaela. Synonymie v jazykovém vyučování na 1. stupni základní školy. Plzeň, 2017. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/