Michaela Kadlecová

Master's thesis

Modely sezónních časových řad s ilustrací na datech o prodejích golfového příslušenství

Seasonal time series models with application on golf accessories sales data
Abstract:
Diplomová práce se zabývá modelováním sezónních časových řad a jeho ilustrací na reálné časové řadě. V práci jsou představeny jak regresní metody modelování sezónních časových řad, mezi které patří regrese s dummy proměnnými či regrese využívající Fourierovu bázi a TBATS, tak i metody používané zejména pro získání předpovědí časových řad jako jsou exponenciální vyrovnávání a ARIMA modely. Aplikace …more
Abstract:
The diploma thesis deals with the modelling of seasonal time series and its illustrations on a real time series. The thesis presents both regression methods, including dummy variables, Fourier terms and TBATS as well as methods used mostly for predictions such as exponential smoothing and ARIMA models. The application of the methods was done in R using the seasonal time series of sales of golf accessories …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 18. 1. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 6. 6. 2019
  • Supervisor: Milan Bašta
  • Reader: Karel Helman

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/76113

Vysoká škola ekonomická v Praze

Master programme / field:
Kvantitativní metody v ekonomice / Statistika