Bc. Dana Nekovářová, DiS.

Diplomová práce

Prekluze celních a daňových nedoplatků

Preclusion (Expiration of Rights) of Customs and Tax Arrears
Anotace:
Cílem této práce je zhodnocení účinků plynutí času v etapě inkasní správy v rámci správy daní z hlediska promlčení a prekluze celních a daňových nedoplatků. Práce je zaměřena na účinky úkonů správce daně a rovněž působení změn právní úpravy na průběh plynutí lhůty k placení daní. Záměrem je zároveň charakterizovat praktickou využitelnost vlastních odborných poznatků i existujících odborných právních …více
Abstract:
The goal of this dissertation is evaluation of time shifting in collection management, especially in tax administration in point of view of the limitation period and the preclusion of the customs and tax arrears. The dissertation is focused on the effects of tax administrator‘s acts as well as on effect of changing the legislation and therefore on collection of taxes. The goal is also to determine …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2015
  • Vedoucí: JUDr. Dana Šramková, Ph.D.
  • Oponent: Dr Mgr. Damian Czudek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta