Bc. Adam Bajger

Diplomová práce

Explaining convolutional neural network using clustering methods

Explaining convolutional neural network using clustering methods
Anotace:
Tato práce pojednává o tom, proč je v praxi potřeba vysvětlitelná umělá inteligence. Úvádí konkrétní příklad situace ve které je model strojového učení vyloučen z rozhodovacího procesu z důvodu nedostatečného porozumnění modelu, který je prezentován jako motivace ke zkoumání nových technik vysvětlitelnosti. Stručně jsou posouzeny současné nejmodernější metody vysvětlování neuronových sítí se závěrem …více
Abstract:
This thesis discusses why explainable AI is needed in practice. A concrete example of a situation where the machine learning model is not accepted into a decision-making process because of the lack of insight into the model behaviour is presented as a motivation to explore new techniques of explainability. Current state-of-the-art methods for explaining neural networks are briefly assessed, revealing …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 12. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 1. 2023
  • Vedoucí: doc. RNDr. Tomáš Brázdil, Ph.D.
  • Oponent: doc. RNDr. Petr Matula, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Umělá inteligence a zpracování dat / Strojové učení a umělá inteligence