BcA. Barbora Kopečková, DiS.

Bakalářská práce

Bohuslav Martinů: Motýli a Rajky H127

Bohuslav Martinů: Butterflies and Birds of Paradise H127
Anotace:
Bakalářská práce Bohuslav Martinů, Motýli a rajky H. 127 rozebírá životopis a dílo skladatele. Detailně se zaměřuje na klavírní dílo Motýli a rajky H. 127. Uvádí okolnosti vzniku díla (inspiraci dílem M. Švabinského), harmonický analýzu a interpretační rozbor cyklu.
Abstract:
Bachelor thesis Bohuslav Martinu, Butterflies and Birds of Paradise H. 127 analyzes the biography and works of the composer. Detail focuses on the piano works of butterflies and birds of paradise H. 127. Features circumstances of the origin of the work (inspired by M. Švabinský), harmonic and interpretive analysis cycle.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2016
  • Vedoucí: doc. Mgr. Vladimíra Sláviková
  • Oponent: doc. Mgr. Daniela Velebová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Hudební fakulta
https://is.jamu.cz/th/mz2w1/

Janáčkova akademie múzických umění v Brně

Hudební fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Hudební umění / Hra na klavír

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.