Bc. David Tisoň

Diplomová práce

Statistická simulace Monte Carlo ve finanční analýze developerského projektu

The statistic simulation Monte Carlo in a financial analyze of the residential project
Anotace:
Diplomová práce obsahuje dva významné výzkumy. A to jednak testování výsledků nákladů na vlastní kapitál používané v praxi s výsledky stanovenými na základě dvou odlišných teoretických východisek a to modifikované metody CAPM a následně ratingového modelu. Další výzkum se zaměřil na porovnání přínosů konvenčního hodnocení projektu na základě dynamických kritérií a na hodnocení developerského projektu …více
Abstract:
This theses covers two important areas of research. The initial research includes the testing of results of the costs on own capital applied in practice with the results specified on the basis of two different theoretical grounds such as a modified CAPM method and consequently the rating model. Further research was then focused on comparison of contributions of the conventional assessment of the project …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 10. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 2. 2011
  • Vedoucí: Ing. Jana Kotěšovcová
  • Oponent: doc. Ing. Jan Vlachý, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní