Theses 

Inovační management v podniku – Bc. Radka Šebelová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management

Bc. Radka Šebelová

Diplomová práce

Inovační management v podniku

Innovation management in particular organization

Anotace: Předmětem diplomové práce je analýza managementu inovací se zaměřením na inovační aktivity a tvůrce inovací, znalostní pracovníky. První část se zabývá vymezením základních pojmů, inovačního procesu a strategií. Druhá část pojednává o řízení znalostí inovačních pracovníků s přihlédnutím na proces managementu znalostí a jeho samostatných cyklů. Dále je v podniku ČKD Blansko Engineering a.s. zkoumána inovační a znalostní úroveň pomocí měřítka Balanced Scorecard, které zahrnuje i sledování spokojenosti znalostních pracovníků.

Abstract: The object of this thesis is the analysis of innovation management, focused on innovation activities and knowledge creators – the knowledge human resources. The first section is concerned with the definition of basic terms, innovation process and strategies. The second part deals with knowledge management, considering its process, consisting of particular cycles. The innovation and knowledge standards are considered in particular enterprise, ČKD Blansko Engineering, a.s., on the basis of a Balanced Scorecard. It involves the measuring of knowledge human resources contentment.

Klíčová slova: inovace, inovační proces, inovační strategie, znalostní pracovníci, management znalostí, proces managementu znalostí, Balanced Scorecard, konkurenceschopnost, innovation, innovation process, innovation strategies, knowledge human resources, knowledge management, process of knowledge management, competitivenes

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 1. 2012
  • Vedoucí: Ing. Eva Švandová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Michal Kozub

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 7. 2019 01:06, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz