Bc. Radka Šebelová

Master's thesis

Inovační management v podniku

Innovation management in particular organization
Abstract:
Předmětem diplomové práce je analýza managementu inovací se zaměřením na inovační aktivity a tvůrce inovací, znalostní pracovníky. První část se zabývá vymezením základních pojmů, inovačního procesu a strategií. Druhá část pojednává o řízení znalostí inovačních pracovníků s přihlédnutím na proces managementu znalostí a jeho samostatných cyklů. Dále je v podniku ČKD Blansko Engineering a.s. zkoumána …more
Abstract:
The object of this thesis is the analysis of innovation management, focused on innovation activities and knowledge creators – the knowledge human resources. The first section is concerned with the definition of basic terms, innovation process and strategies. The second part deals with knowledge management, considering its process, consisting of particular cycles. The innovation and knowledge standards …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 12. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 24. 1. 2012
  • Supervisor: Ing. Eva Švandová, Ph.D.
  • Reader: Ing. Michal Kozub

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta