Bc. Alexandra Kondelová

Diplomová práce

Studium dlouhých nekódujících RNA u pacientů s renálním karcinomem

Study of long non-coding RNAs in patients with renal cell carcinoma
Abstract:
Renal cell carcinoma (RCC) is the most common kidney cancer, it is typical by its chemo- and radioresistence and early onset of relapse. In this moment, it is not possible to predict the clinical course of the disease sufficiently sensitively what leads to the need of studying new molecular biomarkers. This work was focused on a study of long noncoding RNAs (lncRNAs), a group of potential diagnostic …více
Abstract:
Renální buněční karcinom (RCC) je nejčastějším nádorovým onemocněním ledvin, je typický chemo- a radiorezistencí a časným nástupem relapsu. V současnosti není možné dostatečně citlivě předikovat klinický průběh onemocnění, což vede k potřebě studia nových molekulárních biomarkerů. Tato práce byla zaměřena na studium dlouhých nekódujících RNA (lncRNA), skupinu potenciálních diagnostických a prognostických …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2017
  • Vedoucí: doc. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta