Monika KARPALOVÁ

Diplomová práce

Komunikace a dramatická výchova

Communication and Drama Education
Anotace:
Diplomová práce se zabývá komunikací a dramatickou výchovou, vymezuje vztah těchto dvou neoddělitelných, avšak dvou rozdílných složek. Ve své práci se zamýšlím nad tím, jak spolu komunikace a dramatická výchova souvisí, v čem je komunikace pro DV nepostradatelná či naopak. Práce je zaměřená na vymezení pojmů komunikace, verbální, neverbální, pedagogická komunikace, komunikativní kompetence, dramatická …více
Abstract:
This thesis deals with communication and drama education and defines the relationship between these two inseparable yet two different components. In my work I think about, how are communication and drama education related, in which sense is communication essential for the drama education and vice versa. The work is focused on defining the terms comunication, verbal and nonverbal, pedagogical comunication …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 4. 2013
Zveřejnit od: 5. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Jan Karaffa, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KARPALOVÁ, Monika. Komunikace a dramatická výchova. Ostrava, 2013. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 5.4.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 5. 4. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta