Bc. Ludmila Osičková

Bachelor's thesis

Sebepojetí a osobnost trenéra jako pedagoga

Coach self-concept and personality as a pedagogue
Anotácia:
V mé bakalářské práci se zabývám problematikou sebepojetí trenéra jako pedagoga, konkrétně jeho pedagogickou činností, osobností a jeho vnímáním sebe samotného jako pedagoga. Činím tak na základě kvalitativního výzkumu, který jsem prováděla formou rozhovorů s vybranými trenéry. Práce je rozdělena na dvě části. V teoretické se věnuji pedagogickým aspektům povolání trenéra, jeho osobnosti a pojmu sebepojetí …viac
Abstract:
The bachelor thesis deals with the coach self-concept as a pedagogue, especially of coach pedagogic aktivity, personality and his perception of himself as a pedagogue. It is based on qualitative research, I conducted on the basis of interviews with selected coaches. The thesis is divided into two parts. In theoretical part I deal with pedagogical aspects of the coach profession, his personality and …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2015
  • Vedúci: Mgr. Petr Sucháček
  • Oponent: Mgr. Michal Šimáně, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Bachelor programme / odbor:
Education / Social Education and Counselling

Práce na příbuzné téma