Theses 

Sebepojetí a osobnost trenéra jako pedagoga – Bc. Ludmila Osičková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Pedagogika / Sociální pedagogika a poradenství

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek

Bc. Ludmila Osičková

Bakalářská práce

Sebepojetí a osobnost trenéra jako pedagoga

Coach self-concept and personality as a pedagogue

Anotace: V mé bakalářské práci se zabývám problematikou sebepojetí trenéra jako pedagoga, konkrétně jeho pedagogickou činností, osobností a jeho vnímáním sebe samotného jako pedagoga. Činím tak na základě kvalitativního výzkumu, který jsem prováděla formou rozhovorů s vybranými trenéry. Práce je rozdělena na dvě části. V teoretické se věnuji pedagogickým aspektům povolání trenéra, jeho osobnosti a pojmu sebepojetí. V empirické analyzuji získaná data z rozhovorů s respondenty a snažím se z nich zjistit, jaká jsou specifika sebepojetí trenéra. V závěru práce shrnuji nejdůležitější zjištění a poukazuji na význam pedagogiky v trenérství.

Abstract: The bachelor thesis deals with the coach self-concept as a pedagogue, especially of coach pedagogic aktivity, personality and his perception of himself as a pedagogue. It is based on qualitative research, I conducted on the basis of interviews with selected coaches. The thesis is divided into two parts. In theoretical part I deal with pedagogical aspects of the coach profession, his personality and self-concept. The empirical part analyzes the data obtained from interviews with respondents, and tries to find out what are the specifics of coach self-concept for them. Finally I sum up the most important findings and point at the importance of pedagogy in coaching.

Klíčová slova: Trenér, pedagogika sportu, osobnost, sebepojetí, sport, coach, pedagogy of sport, personality, self-concept, sport.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Petr Sucháček
  • Oponent: Mgr. Michal Šimáně, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 3. 2019 22:58, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz