Tomáš Fejt

Bachelor's thesis

Analysis of Development and Fluctuation in the Bitcoin Price with Regard to Other Variables

Analýza vývoje a fluktuace ceny bitcoinu vzhledem k dalším proměnným
Anotácia:
Hlavním zaměřením této absolventské práce je analýza trhu Bitcoinu a komodit, jež se dlouhodobě obchodují na burzách po celém světě, ve zvoleném období mezi lednem 2015 a června 2017 včetně. Tímto postupem mělo dojít k verifikaci hypotézy, totiž že Bitcoin je de facto novodobou komoditou, jelikož se chová prakticky identicky s výše popsanými statky. K tomuto zjištění bylo postupováno skrze obecné ekonomické …viac
Abstract:
The main objective of this bachelor thesis is to analyse the markets of the Bitcoin and commodities, which are traded on the markets all around the world already, in a chosen period of time between January 2015 and June 2017. This process constitutes the crucial part of the thesis, in order to verify the hypothesis, which states that the Bitcoin is de facto a new kind of commodity, given its very identical …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 10. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2018
  • Vedúci: Lukáš Augustin Máslo
  • Oponent: Klára Čermáková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/73698

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bachelor programme / odbor:
Ekonomie a hospodářská správa / Ekonomie