Bc. Lucie FEDURCOVÁ

Diplomová práce

VAŇKOVKY - Čtyři dramatikové a Ferdinand Vaněk

VANĚK PLAYS - Four playwrights and Ferdinand Vaněk
Anotace:
Diplomová práce se soustřeďuje na analýzu souboru devíti divadelních her, které spojuje přítomnost dramatické postavy Ferdinanda Vaňka. Tato dramatická postava se poprvé objevuje roku 1975 v Audienci, jednoaktové hře Václava Havla. V následujících deseti letech s ní pracují další tři autoři: Pavel Kohout, Pavel Landovský a Jiří Dienstbier. Jádrem této diplomové práce je rozbor a popis základních rozdílů …více
Abstract:
The main aim of this diploma thesis is to explore the set of nine dramas joined by the character of Ferdinand Vaněk. This character first appeared in 1975 in Audience, Václav Havel?s one act play. In the following ten years it was used in the plays of three more authors, Pavel Kohout, Pavel Landovský and Jiří Dienstbier, who all were members of the Czech dissent, a parallel communication space to official …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 3. 2013
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PaedDr. Jiří Staněk, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

FEDURCOVÁ, Lucie. VAŇKOVKY - Čtyři dramatikové a Ferdinand Vaněk. Plzeň, 2013. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická