Mgr. Eliška Chromková

Bakalářská práce

Zlín jako průmyslové město

Zlín as an Industrial City
Anotace:
Bakalářská práce „Zlín jako průmyslové město“ popisuje město Zlín ve třech významných obdobích průmyslové výroby. Jelikož je to město s dlouhou průmyslovou tradicí, bude se práce zabývat obdobím do roku 1989, dále transformací průmyslu v 90. letech a následně pak současným stavem průmyslu. V teoretické části budou především zpracovány poznatky týkající se průmyslu, jednotlivých odvětví, lokalizačních …více
Abstract:
This bachelor thesis „Zlin as an Industrial City“, describes Zlin in it´ s three the most important periods of the industrial manufacturing. Because it´s the city with a long industrial tradition, the thesis is going to deal with period to 1989, then with transformation of the industry since 1990 year and finally with the current situation of the industry. The theoretical section deals with pieces …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2013
  • Vedoucí: RNDr. Hana Svobodová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Ing. Libor Lněnička, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Pedagogické asistentství zeměpisu pro základní školy