Bc. Daniel Matyáš

Master's thesis

Skupinová integrace žáků se specifickými poruchami učení na 2. stupni základní školy

The Group Integration of Pupils with Special Educational Needs on the Second Stage of Primary School
Abstract:
Předmětem diplomové práce je problematika skupinové integrace žáků se specifickými poruchami učení ve speciální třídě na 2. stupni při běžné základní škole. Teoretická část práce se věnuje platným poznatkům o specifických poruchách učení, členění na jednotlivé poruchy, možnostem integrace žáků, vzdělávání, poradenství, reedukaci a alternativním způsobům náprav specifických poruch učení. Výzkumná část …more
Abstract:
The subject of this thesis is the issue of group integration of students with specific learning difficulties in a special class at the 2nd stage in the primary and low secondary school. The theoretical part of the thesis deals valid knowledge of specific learning difficulties, divide into various disabilities, possibilities of students’ integration, education, counseling, re-education and alternative …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 22. 4. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 9. 5. 2013
  • Supervisor: PhDr. Mgr. Soňa Chaloupková, Ph.D.
  • Reader: PhDr. Pavla Pitnerová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta