Bc. Daniel Matyáš

Master's thesis

Skupinová integrace žáků se specifickými poruchami učení na 2. stupni základní školy

The Group Integration of Pupils with Special Educational Needs on the Second Stage of Primary School
Anotácia:
Předmětem diplomové práce je problematika skupinové integrace žáků se specifickými poruchami učení ve speciální třídě na 2. stupni při běžné základní škole. Teoretická část práce se věnuje platným poznatkům o specifických poruchách učení, členění na jednotlivé poruchy, možnostem integrace žáků, vzdělávání, poradenství, reedukaci a alternativním způsobům náprav specifických poruch učení. Výzkumná část …viac
Abstract:
The subject of this thesis is the issue of group integration of students with specific learning difficulties in a special class at the 2nd stage in the primary and low secondary school. The theoretical part of the thesis deals valid knowledge of specific learning difficulties, divide into various disabilities, possibilities of students’ integration, education, counseling, re-education and alternative …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 5. 2013
  • Vedúci: PhDr. Mgr. Soňa Chaloupková, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Pavla Pitnerová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta