Bc. Jan Kozel

Diplomová práce

Návrh konstrukce portálové CNC frézky pro obrábění plastů

Design of Portal CNC Milling Machine for Plastics Machining
Anotace:
Diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem CNC portálové frézky k obrábění primárně polymerních materiálů, především termoplastů a reaktoplastů. Obsahuje také literární rešerši z oblasti konstrukce CNC frézek, typů jednotlivých komponent stroje, možností řízení pohonů a konstrukčních výpočtů. Dalšími částmi práce jsou finální 3D model, výkres sestavy celého stroje a ekonomické zhodnocení celého …více
Abstract:
This diploma thesis is focused on the construction design of CNC gantry milling machine for machining polymer materials primarily, above all for a thermoplastics and thermosets. It contains also literary research in the field of CNC milling machines design, types of individual machine components, possibilities of actuators control and construction calculations. The other parts of this thesis include …více
 

Klíčová slova

CNC frézka návrh konstrukce 3D model
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Martin Bednařík, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Kozel, Jan. Návrh konstrukce portálové CNC frézky pro obrábění plastů. Zlín, 2020. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta technologická

Magisterský studijní program / obor:
Procesní inženýrství / Konstrukce technologických zařízení