Bc. Miroslava Hliboká

Bakalářská práce

Patogenní sekvenční varianty lidského genomu lokalizované hluboko v intronových oblastech

Pathogenic sequence variants of human genome localized deep in introns
Abstract:
This bachelor thesis deals witch pathogenic variants that are found deep within intron domains and by their existence directly cause phenotypes of various disorders of the human organism. These mutations most often affects pre-mRNA splicing, which is a post-transcriptional modification, and under physiological conditions is an effective tool for increasing protein potential of genes, and at the same …více
Abstract:
Bakalářská práce se věnuje patogenním variantám, které se nacházejí hluboko v intronnových oblastech a svojí existencí přímo způsobují fenotypy různých poruch lidského organismu. Nejčastěji je těmito mutacemi ovlivněný výsledný sestřih molekuly pre-mRNA, který patři mezi posttranskripční úpravy, a za fyziologickcýh podmínek je účinným nástrojem zvyšování proteinového potenciálu genů a zároveň mechanismem …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 2. 2019
  • Vedoucí: Mgr. Lukáš Tichý, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Peter Lenárt

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta