Bc. Simona Lacinová

Diplomová práce

Podpora neziskových aktivit ze strany českých PR agentur

Support for non-profit activities by Czech PR agencies
Anotace:
Diplomová práce se zabývá tematikou podpory neziskových aktivit ze strany českých public relations agentur. V teoretické části jsou definovány základní pojmy jako neziskový sektor, CSR aktivity, metody podpory, spolu s představením oboru public relations a jeho nástrojů. Praktická část obsahuje analýzu podpory neziskového sektoru ze strany českých PR agentur na základě série výzkumných rozhovorů. Cílem …více
Abstract:
This Master's thesis is dedicated to the topic of support for non-profit activities by Czech public relations agencies. In the theoretical component of this thesis, basic concepts such as non-profit sector, CSR activities, methods of support along with the field of PR and its tools are defined. The empirical component analyses the support for non-profit activities by Czech PR agencies drawing from …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Simona Škarabelová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. David Balarin

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta