Bc. Veronika Soudková

Diplomová práce

Bolest jako indikátor kvality Název: Management bolesti u pacientů po totální endoprotéze kyčle a kolene v perioperačním období

The pain as indicator of guality. Title: Pain management of patients after total hip and knee endoprothesis during perioperative period.
Anotace:
Strach z pooperační bolesti patří mezi nejvýznamnější obavy pacientů v perioperačním období. Teoretická část diplomové práce sumarizuje výsledky primárních i sekundárních studií, které se zabývají vlivem anestezie a léčbou pooperační bolesti u pacientů po totální endoprotéze kyčle a kolene. Z teoretické části vyplývá, že v léčbě pooperační bolesti dominují farmakologické metody. Doporučení osvědčených …více
Abstract:
Fear of the postoperative pain is one of the most important concerns of patients during the perioperative period. The theoretical part summarizes the results of primary and secondary studies dealing with the influence of anesthesia and the treatment of postoperative pain of patients after total hip and knee endoprosthesis. From the theoretical part, there are pharmacological methods of the treatment …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2018
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Eva Hlaváčková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Soudková, Veronika. Bolest jako indikátor kvality Název: Management bolesti u pacientů po totální endoprotéze kyčle a kolene v perioperačním období. Pardubice, 2018. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií