Ondřej Poništ

Bakalářská práce

Současné trendy ve vývoji a využití HTML5 a CSS3

Current trends in the development and use of HTML5 and CSS3
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá připravovanými standardy HTML 5 pro značkovací jazyk webových stránek a CSS 3 kaskádovými styly. Konečná specifikace obou těchto jazyků není plánována dříve než na konci roku 2014, ale již dnes se objevují v praktickém využití na webu. Cílem této bakalářské práce je analyzovat nové možnosti a funkce HTML 5 a CSS3 oproti stávající verzi HTML 4.01 a CSS2, na základě toho …více
Abstract:
This thesis deals with the prepared standards HTML 5 markup language for web pages and CSS 3 Cascading Style Sheets. The final specifications of these two languages isn't planned before the end of 2014, but it already appear in the practical use of the site. The aim of this thesis is to explore new options and features of HTML 5 and CSS3 compared to the current version of HTML 4.01 and CSS2, based …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 10. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 6. 2014
  • Vedoucí: David Chudán
  • Oponent: Vilém Sklenák

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/41888

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Informatika

Práce na příbuzné téma