Bc. Tomáš Novák

Diplomová práce

Finanční stabilita a výkonnost podniku z pohledu moderních metod měření výkonnosti

Financial stability and the company's efficiency from the perspective of modern performance measurement methods
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá finanční stabilitou a výkonností podniku z pohledu moderních metod měření výkonnosti. Finanční stabilita a výkonnost je v dnešní době pro podniky velice důležitá, například z pohledu konkurenceschopnosti. Zjištění o stabilitě a výkonnosti podniku můžeme využít například pro benchmarking mezi konkurenty, dále i pro posouzení, zda je analyzovaný podnik finančně zdraví či …více
Abstract:
This thesis deals with the financial stability and performance of the company from the perspective of modern methods of performance measurement. Financial stability and performance are very important to businesses today, for example, from a competitive perspective. For example, we can use stability and performance findings to benchmark among competitors, as well as to assess whether an enterprise is …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2019
  • Vedoucí: Ing. Dana Kubíčková, CSc.
  • Oponent: Ing. Bc. Jiří Mihola, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní