Bc. Daniel Mádr

Bakalářská práce

Proč Církev československá husitská ztrácí věřící?

Why is The Czechoslovak Hussite Church losing believers?
Anotace:
Práce se zabývá fenoménem úbytku věřících Církve československé husitské (CČSH). Tato, ještě v 50. letech minulého století, milionová církev eviduje v současnosti, podle Sčítání lidu z roku 2001, necelých sto tisíc příznivců. Otázka tedy zní: Proč společenství ztrácí přízeň věřících? Počáteční tři kapitoly zasazují zmíněný trend do obecného kontextu české náboženské scény, nastiňují historické směřování …více
Abstract:
This thesis discusses the phenomenon of the loss of believers in the Czechoslovak Hussite Church (CČSH). Peaking at more than one million members in the 1950's, this community now finds itself reduced to a mere hundred thousand believers. Thus the question arises: “Why is this church community losing believers?” The first three chapters contribute the necessary background information. Namely, the above …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 1. 2010
  • Vedoucí: PhDr. Roman Vido, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Petr Pakosta

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií