Petr Hofírek

Bakalářská práce

Etické a právní aspekty resuscitace pacientů v terminální fázi onemocnění v přednemocniční péči

Ethical and legal aspects of resuscitation of patients in the terminal stage of the disease in pre-hospital care
Anotace:
Práce je věnována etické a právní problematice, jež je spojená s resuscitací pacientů v terminálním stádiu onemocnění, prací zdravotnického záchranáře. Zabývá se indikacemi a kontraindikacemi kardiopulmonální resuscitace v přednemocniční péči, zdravotnickým právem a v neposlední řadě vazbami mezi zdravotnickým pracovníkem a pacientem, kteří se v přednemocniční péči často setkávají v emocemi nabitém …více
Abstract:
The work is focused ethical and legal issues that are associated with resuscitation of patiens in the terminal stage of disease, and on a paramedic´s job. It deals with indications and contraindications of cardiopulmonary resuscitation in pre-hospital care, medici law and, last but not least, relations between health care staff and patiens who often meet in pre-hospital care in the environment full …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2014
  • Vedoucí: PhDr. Kateřina Horáčková, DiS.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Hofírek, Petr. Etické a právní aspekty resuscitace pacientů v terminální fázi onemocnění v přednemocniční péči. Pardubice, 2014. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií

Univerzita Pardubice

Fakulta zdravotnických studií

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Zdravotnický záchranář