Bc. Kateřina Dufková

Master's thesis

Vegetariánství v průběhu těhotenství a v dětském věku

Vegetarianism during pregnancy and in childhood
Abstract:
Diplomová práce s názvem ,,Vegetariánství v průběhu těhotenství a v dětském věku“ je zaměřena na alternativní stravovací návyky, složení vegetariánské stravy a možné výhody i rizika spojená s vegetariánskou stravou. Teoretická část je zaměřená na historii, rozdělení vegetariánství, důvody vedoucí k alternativnímu stravování, stravování žen vegetariánek v průběhu těhotenství a na vegetariánství u malých …more
Abstract:
Diploma thesis „Vegetarianism during pregnancy and in childhood“ is focusing on alternative dietary habits, structure of vegetarian diet and potential benefits and risks related to vegetarian diet. Theoretical part is focused on history, types of vegetarianism, the reasons for vegetarianism, eating habits of vegetarians during pregnancy and vegetarianism during childhood. Practical part is dedicated …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 31. 3. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 28. 5. 2015
  • Supervisor: PhDr. Mgr. Jitka Slaná Reissmannová, Ph.D.
  • Reader: RNDr. Mgr. Alice Prokopová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masaryk University

Faculty of Education

Master programme / field:
Teacher Training for Primary and Lower Secondary Schools / Učitelství speciální pedagogiky pro základní školy