Ing. Hana Punčochářová

Bakalářská práce

Rozpočtové určení daní obcím

Budgetary Allocation of Taxes to Municipalities
Anotace:
Daňové příjmy obcí tvoří více než 50 % příjmů obecních rozpočtů. Cílem práce je deskripce principu rozpočtového určení daní, určení problematických oblastí a analýza dopadu změn daňových zákonů na daňové příjmy obcí. Financování obcí je řešeno jak z pohledu teoretického, tak i z pohledu praktického.
Abstract:
Fiscal revenues create more than 50 % of municipal budgets. The aim of this thesis is to describe a budget principle of tax determination, to determine problem sectors and to analyse the impact of changes of tax laws to fiscal revenues of municipalities. The problem of the financing of the municipalities is handled both from a theoretical and practical point of view.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2010
  • Vedoucí: Ing. Robert Jahoda, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Marie Kšicová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie Sting