Mgr. Regína Zahradníková

Bachelor's thesis

Problematika výslovnosti měkkých a tvrdých souhlásek v ruském jazyce ve srovnání s českým jazykem.

Pronunciation issues of hard and soft consonants in Russian language in comparison with Czech language.
Abstract:
Bakalářská práce „Problematika výslovnosti měkkých a tvrdých souhlásek v ruském jazyce ve srovnání s českým jazykem“ je zaměřena na odhalení nejčastějších chyb ve výslovnosti měkkých a tvrdých ruských souhlásek u českých mluvčích. Práce je rozdělena na část teoretickou a část praktickou. V teoretické části, která byla vypracována na základě prostudovaných odborných materiálů, jsme se krátce věnovali …more
Abstract:
The thesis „Pronunciation issues of hard and soft consonants in Russian language in comparison with Czech language“ is based on searching of the most common errors in pronunciation of the soft and hard consonants in the speech of the Czech speakers. The thesis is divided into theoretical and practical parts. In the theoretical part, which was worked out on the base of educational literature, there …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 23. 4. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 4. 6. 2013
  • Supervisor: PhDr. Irina Hobzová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta