Jan Landsfeld

Bakalářská práce

Návrh marketingové komunikace pro uvedení Free to play mobilní hry na český trh

Proposal of a marketing communication for an introduction of a Free to play mobile game to the Czech market
Anotace:
Cílem práce je zmapovat nový fenomén free-to-play mobilních her a hlavní nástroje jejich marketingové komunikace a následně vytvořit plán marketingové komunikace pro připravovanou mobilní free-to-play hru. První část práce se zabývá vymezením celého herního trhu a následně trhu s mobilními hrami. Poté definuje herní model free-to-play a způsoby jeho monetizace. Dále první část této práce obsahuje vymezení …více
Abstract:
The aim of this thesis is to map a new phenomenon of free-to-play mobile games and the main tools of their marketing communication and subsequently to create a marketing communication plan for the upcoming free-to-play mobile game. First part of this thesis deals with the definition of the whole gaming market and the subsequent mobile games market. Thesis then defines the free-to-play gaming model …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 12. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2019
  • Vedoucí: Daniela Kolouchová
  • Oponent: Oldřich Vávra

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/77596