Bc. Katarína Tkáčová

Bakalářská práce

Právna úprava konkurzu podľa zákona 7/2005 Z.z.

Legislation under the insolvency act No. 7/2005 of the laws
Abstract:
The aim of my thesis was an analysis of law no. 7/05 of statute - book about Bankruptcy and restructuring and obout amendment and replenishment of law in version of later regulations. The bankruptcy is a special kind of trial action, which serves to solution of property decline by converting deptor’s property into money and by satisfying his or her creditors. In this thesis I am refering to different …více
Abstract:
Cieľom mojej práce bola analýza zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení zákonov v znení neskorších predpisov. Konkurz je špeciálny druh súdneho konania, ktoré slúži k riešeniu majetkového úpadku speňažením majetku dlžníka a uspokojením jeho veriteľov. V tejto práci poukazujem na rôzne typy variant konkurzných prípadov ich riešenie, priebeh a ukončenie konkurzného …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2010
  • Vedoucí: JUDr. Jana Kužmová
  • Oponent: doc. JUDr. Soňa Kubincová, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Právní administrativa v podnikatelské sféře

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.