Bc. Ján Pittner

Diplomová práce

Mobilné aplikácie a ich využitie vo financiách - ANDROID

The financial mobile applications based on the ANDROID operating system
Abstract:
The thesis deals with the design and development of a conversion calculator for mobile operating system Android. The first chapter explains the basic concepts. The second chapter deals with comparison of financial applications, and design your own application. The third and final chapter deal with the development of us proposed application for Android platform.
Abstract:
Diplomová práca sa zaoberá návrhom a vývojom konverznej kalkulačky pre mobilný operačný systém Android. V prvej kapitole sú vysvetlené základné pojmy. Druhá kapitola sa zaoberá komparáciou finančných aplikácií a návrhom vlastnej aplikácie. Posledná tretia kapitola sa zaoberá vývojom nami navrhnutej aplikácie pre platformu Android.
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 8. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 9. 2015
  • Vedoucí: doc. RNDr. Juraj Pančík, CSc.
  • Oponent: PaedDr. Peter Polakovič, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Informační technologie a management