Petr Zavrtálek

Bakalářská práce

Vliv mezinárodního obchodu na hospodářský vývoj Švédska

The Impact of International Trade on the Economic Development of Sweden
Anotace:
Cílem bakalářské práce je zjistit, do jaké míry zahraniční obchod ovlivňuje hospodářský vývoj ve Švédsku. Cíl práce je naplněn prostřednictvím korelační a regresní analýzy časových řad pro období let 1950 až 2017. Mezinárodní obchod je ztotožněn s růstem exportu a růstem obratu zahraničního obchodu, zatímco hospodářský vývoj je reprezentován růstem HDP. V práci je rovněž provedena analýza švédského …více
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is to find out how foreign trade affects economic development in Sweden. The aim of the thesis is fulfilled through correlation and regression analysis of time series for the period from 1950 to 2017. International trade is identified with export growth and foreign trade turnover growth, while economic development is represented by GDP growth. The thesis also analyzes …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 1. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Michal Mádr, Ph.D.
  • Oponent: Radek Náplava, Ing.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta