Mgr. Michaela Trávníková

Master's thesis

Znalecké dokazování v civilním procesu

Expert Evidence in Civil Proceedings
Abstract:
Tématem této diplomové práce je znalecké dokazování v civilním procesu. Zabývá se popisem a analýzou znalecké činnosti, její současnou legislativní úpravou i zhodnocením případných nedostatků této úpravy. Věnuje se taktéž otázce funkce znaleckého dokazování a osvětluje vztah a odlišnosti mezi znaleckým posudkem podaným soudem ustanoveným znalcem a znaleckým posudkem předloženým účastníkem řízení. Obsahuje …more
Abstract:
The topic of this thesis is expert evidence in a civil trial. It deals with the description and analysis of expert activities, the current legislative framework and the evaluation of potential shortcomings of the legislation. It is focused on the question of the function of the expect evidence and explains the relationship and differences between expert opinion filed by the court expert appointed and …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 3. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 2. 5. 2014
  • Supervisor: doc. JUDr. Petr Lavický, Ph.D.
  • Reader: JUDr. Radim Chalupa, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Právnická fakulta