Bc. Tomáš Černý

Diplomová práce

Zklidnění a změna organizace dopravy v části města Nymburk

Calming and change the organization of transport in the town of Nymburk
Anotace:
Diplomová práce se zabývá zklidňováním dopravy v části města Nymburka a změnou organizace dopravy na daných křižovatkách a ulicích. Autor diplomové práce dle zadání Městského úřadu v Nymburce analyzuje současný stav a navrhuje několik opatření, která povedou ke zklidnění a ke změně organizace dopravy v části města Nymburka.
Abstract:
The thesis deals with traffic calming in the city of Nymburk and changing the organization of services for the intersections and streets. The author of the thesis according to the assignment of the Municipal Office in Nymburk analyzes the current situation and proposes several measures that will lead to calm and to change the organization of transport in the town of Nymburk.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2016
  • Vedoucí: Ing. Michaela Ledvinová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Černý, Tomáš. Zklidnění a změna organizace dopravy v části města Nymburk. Pardubice, 2016. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera