Mgr. Žaneta Voldánová

Diplomová práce

American and British English Pronunciation in English Songs and Learners' Perception of the Differences

American and British English Pronunciation in English Songs and Learners' Perception of the Differences
Anotace:
Diplomová práce se zabývá americkou a britskou výslovností v anglických písničkách se zaměřením na to, jak studenti vnímají rozdíly ve výslovnosti. Různé druhy výslovnosti v písničkách v kombinaci s nedostatečným povědomím o pravidlech týkajících se rozdílů ve výslovnosti často vedou k tomu, že studenti jsou zmatení a míchají výslovnosti dohromady. Záměrem práce je upoutat pozornost na tento problém …více
Abstract:
TThe master’s thesis deals with American and British English pronunciation in English songs with the focus on learners’ perception of the differences in pronunciation. Different varieties of English used in songs, combined with the lack of awareness of the rules of differences in pronunciation, often lead learners to confusion and a mixed pronunciation. The thesis aims to draw attention to this issue …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2020
  • Vedoucí: M.A. Ailsa Marion Randall
  • Oponent: Mgr. Filip Pultar

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta