Mgr. Žaneta Voldánová

Master's thesis

American and British English Pronunciation in English Songs and Learners' Perception of the Differences

American and British English Pronunciation in English Songs and Learners' Perception of the Differences
Abstract:
Diplomová práce se zabývá americkou a britskou výslovností v anglických písničkách se zaměřením na to, jak studenti vnímají rozdíly ve výslovnosti. Různé druhy výslovnosti v písničkách v kombinaci s nedostatečným povědomím o pravidlech týkajících se rozdílů ve výslovnosti často vedou k tomu, že studenti jsou zmatení a míchají výslovnosti dohromady. Záměrem práce je upoutat pozornost na tento problém …more
Abstract:
TThe master’s thesis deals with American and British English pronunciation in English songs with the focus on learners’ perception of the differences in pronunciation. Different varieties of English used in songs, combined with the lack of awareness of the rules of differences in pronunciation, often lead learners to confusion and a mixed pronunciation. The thesis aims to draw attention to this issue …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 14. 4. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 19. 6. 2020
  • Supervisor: M.A. Ailsa Marion Randall
  • Reader: Mgr. Filip Pultar

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta