Theses 

Strategie řízení značky – Bc. Zdena Penzová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Zdena Penzová

Diplomová práce

Strategie řízení značky

Brand management strategy

Anotace: Diplomová práce je věnována problematice strategického řízení značky. Teoretická část se zaměřuje na vymezení pojmu značka, zahrnuje také kapitoly o prvcích značky, positioningu, identitě značky a jejích hodnotách. Dále je vymezen význam značky pro marketing a postup strategického řízení značky. Praktická část vychází z teoretických poznatků aplikovaných na společnost KODAP, s.r.o., která provozuje činnost v oblasti účetnictví a daňového poradenství. Cílem diplomové práce je zhodnocení současného stavu značky, nalezení nevyužitých příležitostí a navržení doporučení, která by mohla vést k lepší prezentaci a komunikaci s okolím.

Abstract: The diploma thesis deals with the issue of brand management strategy. The theoretical part is focused on the definition of the brand, it also includes chapters about brand features, positioning, brand identity and their values. Further is defined the importance of branding for marketing and the brand management process. The practical part is based on theoretical knowledge applied to the company KODAP, s.r.o. operating in the field of accounting and tax advice. The aim of the diploma thesis is evaluation of the actual branding situation, searching for new opportunities and suggesting a way that could help with better presentation and communication with others.

Klíčová slova: Značka, Strategie řízení značky, Prvky značky, Marketingová komunikace, Positioning

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Zuzana Švandová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://heze.tul.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=35224 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Technická univerzita v Liberci, Ekonomická fakulta

Jak správně citovat práci

Penzová, Zdena. Strategie řízení značky. Liberec, 2017. diplomová práce (Ing.). Technická univerzita v Liberci. Ekonomická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 3. 2019 23:35, 13. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz