Mgr. Anežka Satorová

Bakalářská práce

Religion and the State: The Current Legislation on Religions in the People's Republic of China

Religion and the State: The Current Legislation on Religions in the People's Republic of China
Anotace:
Bakalářská práce má za cíl analyzovat součanou legislativu Čínské lidové republiky týkající se náboženství, konkrétně pak Nařízení o věcech náboženských ve znění z roku 2017. K tomu je využit koncept doktríny "Rule by Law" a tenké teorie "Rule of Law". Krom kvalitativní analýzy vybraných článků nařízení práce také poskytuje krátké shrnutí historického vývoje vztahu mezi ČLR a náboženstvím od roku 1949 …více
Abstract:
The thesis aims to analyse the current legislation on Religion of the People´s republic of China, namely Religious Affairs Regulations as amended in 2017 while using the concept of the Rule by Law doctrine and thin theory of the Rule of Law. Besides the qualitative analysis of the selected Articles of the Regulation, the thesis also provides a brief historical summary of the PRC-Religion relations …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2019
  • Vedoucí: Mgr. Bc. Magdaléna Masláková
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Dušan Vávra, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta