Marie Demelová

Bakalářská práce

Vizuální komunikace a styl firem

Visual Communication and Style of Business
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá vizuálním stylem firem. Práce popisuje, z čeho se skládá vizuální styl firmy a také obsahuje charakteristiku prvků prezentujících firmu na veřejnosti. Práce je rozdělena do několika částí. V úvodu je definován námět práce, cíl a jsou stanoveny jednotlivá témata. Dále je rozebírána otázka standardů firemního stylu, následuje charakteristika oblasti marketingové komunikace …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with the visual image of companies. The thesis describes the different features making up the visual style of a company and the characteristics of the various components involved in its public presentation. The thesis consists of several parts. The introduction sets out the motivation of the thesis, its objective and the individual topics covered. There is also an analysis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2011
  • Vedoucí: doc. Ing. Bohumil Miniberger, CSc.
  • Oponent: Ing. Zdeněk Voznička, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Elektronické obchodování