Věra VRABLOVÁ

Bakalářská práce

Dospělost osob s mentálním postižením

Maturity of persons with mental disability
Anotace:
Bakalářská práce se věnuje dospělosti osob s mentálním postižením. Teoretická část nejprve vymezuje pojem mentální retardace a dospělosti a dále se zaměřuje na popis tří oblastí života - práci, bydlení a volný čas. Praktická část sleduje dvě zařízení sociálních služeb, jejichž cílovou skupinou jsou lidé s mentálním postižením. Charakterizuje jejich činnost a způsob, jak práci, bydlení a volný čas zabezpečí …více
Abstract:
This Bachelor thesis concerns itself with the adulthood of people with mental disability. The theoretical part defines the term "mental retardation" and "adulthood" after which it focuses on describing three major parts of life - work, housing, and leisure. The practical part focuses on two social service organizations whose target group are mentally disabled people. The thesis describes their work …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. PaedDr. Petr Franiok, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VRABLOVÁ, Věra. Dospělost osob s mentálním postižením. Ostrava, 2017. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Pedagogická fakulta