Marek Hruboň

Bakalářská práce

Rekonstrukce silnice II/305 Borohrádek - hranice okresu RK - PA

Anotace:
Jedná se o návrh dokumentace na rekonstrukci silnice II/305 Borohrádek - hranice okresu RK PA. Tato dokumentace se zabývá rekonstrukcí křižovatky s ulicí Jiřího z Poděbrad, kde je snaha o usměrnění dopravních proudů a dále řeší obnovu vozovky, která je porušena únavovými trhlinami, trhlinami z degradace asfaltových vrstev a výtluky na tloušťku asfaltových vrstev.
Abstract:
This is a draft documentation for the reconstruction of the road II / 305 Borohrádek - border of RK - PA district. This documentation deals with the reconstruction of the junction with Jiřího z Poděbrad, where the effort is being made to regulate traffic flows and further solve the renewal of the road, which is disturbed by fatigue cracks, cracks from the degradation of asphalt layers and gutters to …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 1. 2018
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Jiří Pokorný, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Hruboň, Marek. Rekonstrukce silnice II/305 Borohrádek - hranice okresu RK - PA. Pardubice, 2018. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera

Univerzita Pardubice

Dopravní fakulta Jana Pernera

Bakalářský studijní program / obor:
Stavební inženýrství / Dopravní stavitelství