Šárka DYTKOVÁ

Bakalářská práce

Běžecký výcvik na lyžařských kurzech víceletých gymnázií v moravskoslezském kraji

Cross-country skiing training in the skiing courses of grammary schools in the Moravian-Silesian Region
Anotace:
Cílem této práce, je zjistit kolik víceletých gymnázií v Moravskoslezském kraji pořádá lyžařský výcvikový zájezd a kolik z nich má zařazeno v programu kurzu výuku běžeckého lyžování. V případě zjištění absence výuky, bylo dalším úkolem popsat její důvody. Pro výzkum byla zvolena exploatační metoda ? dotazník. Díky této metodě byly získány potřebné informace pro zpracování a vyhodnocení. Po vyhodnocení …více
Abstract:
The aim of the Bachelor Thesis entitled Cross-country skiing training in the skiing courses of grammary schools in the Moravian-Silesian Region is to find out how many Secondary Grammar Schools in Moravia-Silesian region organize the skiing courses for their students and whether the cross-country skiing lessons are included in skiing courses program or not. In case of absence of cross-country skiing …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 12. 2015
Zveřejnit od: 11. 12. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 1. 2016
  • Vedoucí: doc. PhDr. Petr Kutáč, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

DYTKOVÁ, Šárka. Běžecký výcvik na lyžařských kurzech víceletých gymnázií v moravskoslezském kraji. Ostrava, 2015. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 11.12.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 11. 12. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta