Bc. Anna Mária Pisoňová

Bakalářská práce

Women of the Vietnam War

Women of the Vietnam War
Anotace:
Hlavným cieľom tejto práce je poukázať na podobnosti medzi vojnovými memoármi Lyndy Van Devanter a Le Ly Hayslip - Home before morning a When heaven and Earth changed places - za pomoci komparatívnej analýzy. Táto je zameraná na vyobrazenie Vietnamskej vojny v oboch memoároch a sústredí sa hlavne na tri elementy - motiváciu autoriek na účasť vo vojne, precitunite, ktoré obe autorky počas vojny začívajú …více
Abstract:
The main goal of this thesis is to demonstrate the similarities between war memoirs of Lynda Van Devanter and Le Ly Hayslip - Home before Morning and When Heaven and Earth Changed Places - using comparative analysis. This is focused on the depiction of the Vietnam War in both memoirs and examines mainly three elements - motivation of the authors to participate in the conflict, the process of disillusionment …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2017
  • Vedoucí: M.A. Jeffrey Alan Smith, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jan Čapek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta