Bc. Anna Mária Pisoňová

Bachelor's thesis

Women of the Vietnam War

Women of the Vietnam War
Abstract:
Hlavným cieľom tejto práce je poukázať na podobnosti medzi vojnovými memoármi Lyndy Van Devanter a Le Ly Hayslip - Home before morning a When heaven and Earth changed places - za pomoci komparatívnej analýzy. Táto je zameraná na vyobrazenie Vietnamskej vojny v oboch memoároch a sústredí sa hlavne na tri elementy - motiváciu autoriek na účasť vo vojne, precitunite, ktoré obe autorky počas vojny začívajú …more
Abstract:
The main goal of this thesis is to demonstrate the similarities between war memoirs of Lynda Van Devanter and Le Ly Hayslip - Home before Morning and When Heaven and Earth Changed Places - using comparative analysis. This is focused on the depiction of the Vietnam War in both memoirs and examines mainly three elements - motivation of the authors to participate in the conflict, the process of disillusionment …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 12. 5. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 13. 6. 2017
  • Supervisor: M.A. Jeffrey Alan Smith, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Jan Čapek

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta