Bc. Svätoslav Hamaliar

Bakalářská práce

Možnosti využitia jazyka UML v návrhu informačných systémov

UML facilities in projection of informations systems
Abstract:
The Aim of this work is to describe process of development of Information System using UML and to point out, that UML is not meant just for drawing diagrams, but its great advantage is structured gathering of information in one place. It is possible to process this information further using UML tools automatically, or in own custom applications. If project`s information is stored structured in one …více
Abstract:
Cieľom práce je popísať proces vývoja informačného systému za použitia jazyka UML a poukázať na to, že jazyk UML nie je určený len na kreslenie diagramov, ale že jeho veľkou výhodou je štruktúrované zhromaždenie informácií na jednom mieste. Tieto informácie je možné ďalej automaticky spracovávať buď v UML nástrojoch, alebo vo vlastných aplikáciách. Pokiaľ sú informácie o projekte štruktúrovane uložené …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 3. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2010
  • Vedoucí: doc. RNDr. Juraj Pančík, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Informační technologie

Práce na příbuzné téma