Theses 

Prevence rizikového chování v silničním provozu – Bc. Jan Buš

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Jan Buš

Bakalářská práce

Prevence rizikového chování v silničním provozu

Prevention of risk behaviour in road traffic

Anotace: Bakalářská práce se zaměřuje na možnosti vzdělávání žáků a široké veřejnosti v oblasti dopravní výchovy v rámci vzdělávacího systému a mimoškolních aktivit. Teoretická část se věnuje situaci a vývoji silničního provozu, Strategii bezpečnosti silničního provozu v České republice a vzdělávání dětí a mládeže při jejich vývoji v rámci dopravní výchovy poskytované školskými zařízeními a při působení rodiny v běžném životě. V rámci bakalářské práce je navržen preventivní projekt, v rámci kterého si účastníci mohou prověřit své znalosti a vědomosti z dané oblasti a současně poskytuje ucelenou formou aktuální informace o změnách v pravidlech týkajících se silničního provozu na pozemních komunikacích. Podrobný popis přípravy a průběhu projektu je součástí praktické části bakalářské práce.

Abstract: The bachelor thesis focuses on the possibilities of education of pupils and the general public in the field of traffic education within the educational system and extracurricular activities. The theoretical part deals with the situation and development of road traffic, the Road Safety Strategy in the Czech Republic and the education of children and youth in their development within the traffic education provided by school facilities and when the family operates in everyday life. The bachelor thesis proposes a preventive project in which participants can test their knowledge and knowledge from the area and at the same time provide comprehensive information on changes in road traffic regulations. A detailed description of the preparation and course of the project is part of the practical part of the thesis.

Klíčová slova: dopravní výchova, prevence, dopravní bezpečnost, silniční provoz, metodika dopravní výchovy, preventivní program, pozemní komunikace, dopravní prostředky, traffic education, prevention, traffic safety, road traffic, traffic education methodology, preventive program, roads, means of transport

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2019
  • Vedoucí: JUDr. Mgr. Ing. Kateřina Šmejkalová
  • Oponent: doc. RNDr. Petr Sládek, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 7. 2019 18:17, 30. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz