Bc. Jan Buš

Bakalářská práce

Prevence rizikového chování v silničním provozu

Prevention of risk behaviour in road traffic
Anotace:
Bakalářská práce se zaměřuje na možnosti vzdělávání žáků a široké veřejnosti v oblasti dopravní výchovy v rámci vzdělávacího systému a mimoškolních aktivit. Teoretická část se věnuje situaci a vývoji silničního provozu, Strategii bezpečnosti silničního provozu v České republice a vzdělávání dětí a mládeže při jejich vývoji v rámci dopravní výchovy poskytované školskými zařízeními a při působení rodiny …více
Abstract:
The bachelor thesis focuses on the possibilities of education of pupils and the general public in the field of traffic education within the educational system and extracurricular activities. The theoretical part deals with the situation and development of road traffic, the Road Safety Strategy in the Czech Republic and the education of children and youth in their development within the traffic education …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2019
  • Vedoucí: JUDr. Mgr. Ing. Kateřina Šmejkalová
  • Oponent: doc. RNDr. Petr Sládek, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta