Ing. Eva Holá

Bachelor's thesis

Vliv zákona č.183/2006 Sb. (stavebního zákona) na oceňování nemovitostí

Impact of Act No. 183/2006 Code of Law (Building Act) on Real Estates Assessing
Abstract:
Jméno a příjmení autora: Eva Holá Instituce: Bankovní institut vysoká škola Praha Název díla: Vliv zákona č. 183/2006 Sb. (stavebního zákona) na oceňování nemovitostí Bakalářská práce Vedoucí práce: prof. Ing. Josef Michálek, CSc. Počet stran: 90 Počet příloh: 0 Počet titulů bibliografie: 6 Klíčová slova: Předmět úpravy stavebního zákona a pojmy Vybrané pojmy z pohledu různých zákonů Obecné požadavky …more
Abstract:
Author: Eva Holá Institution: Banking institute college of banking Prague Title of the work: Impact of act No. 183/2006 code of law (building act) on real estates assessing Head: prof. Ing. Josef Michálek, CSc. Number of page: 90 Number of attachment: 0 Number of bibliography: 6 Keywords: Object of adjustment building act and notions Selected notions from view of different laws General requirements …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 6. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 14. 6. 2010
  • Supervisor: prof. Ing. Josef Michálek, CSc.
  • Reader: Mgr. Ing. Jakub Štohanzl

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS