B.Sc. Kudzai Elisha Chomusora

Diplomová práce

An assessment of the effectiveness of the Community Development Fund (CDF) in improving the quality of Health Care and Education in Zimbabwe's communities. Case study of Kadoma Central constituency (Mashonaland Central Province)

An assessment of the effectiveness of the Community Development Fund (CDF) in improving the quality of Health Care and Education in Zimbabwe's communities; Case study of Kadoma Central constituency (Mashonaland West Province).
Anotace:
Případovou studií byl ústřední volební obvod Kadoma. Výzkumné otázky měly za cíl zjistit, jak jsou komunitní rozvojové fondy implementovány a jak ovlivnily rozvoj vzdělávání a zdraví v centrálním volebním obvodu Kadoma. Součástí výzkumu byli volení úředníci (členové rady a parlamentu), akademici, vládní úředníci a členové nevládních organizací. K výběru vzorku bylo použito účelové vzorkování, které …více
Abstract:
The aim of the research was to assess the effectiveness of Community Development Funds (CDFs) in improving the quality of health care and education in Zimbabwe and used Kadoma central Constituency as a case study. Research questions wanted to find out how the CDFs are implemented and how they have impacted educational and health development in Kadoma central constituency. The research population consisted …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Ebo Tawiah Quartey, Ph.D.
  • Oponent: Nahanga Verter, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Právo: I, Kudzai Elisha Chomusora, hereby declare that this thesis that I have submitted for assessment is entirely my original work and has not been copied from the work of others. I have acknowledged and cited within the text of my work any reference I have made of other people`s work. I herewith agree that my work will be made public by Section 47b of Act No. 111/1998 Coll. on Higher Education as revised after that and by the Guidelines on the publishing of University Student Theses. I acknowledge the fact my work is in partial fulfillment of rights and obligations subject to Act No. 121/2000, the Copyright Act which in this regard grant Mendel University in Brno the right to close a license agreement and publish the final work of my thesis as a schoolwork under the guidance of section 60 para. 1 of the Copyright Act. Hence, before closing the license agreement on the use of my thesis with another person (subject) I undertake to request a written statement of the university that the license agreement in question is not in conflict with the legitimate interests of the school, and commit to pay any contribution, if eligible, to the costs associated with the creation of the thesis, up to their actual amount. Date ………………. Signature………………..
I, Kudzai Elisha Chomusora, hereby declare that this thesis that I have submitted for assessment is entirely my original work and has not been copied from the work of others. I have acknowledged and cited within the text of my work any reference I have made of other people`s work. I herewith agree that my work will be made public by Section 47b of Act No. 111/1998 Coll. on Higher Education as revised after that and by the Guidelines on the publishing of University Student Theses. I acknowledge the fact my work is in partial fulfillment of rights and obligations subject to Act No. 121/2000, the Copyright Act which in this regard grant Mendel University in Brno the right to close a license agreement and publish the final work of my thesis as a schoolwork under the guidance of section 60 para. 1 of the Copyright Act. Hence, before closing the license agreement on the use of my thesis with another person (subject) I undertake to request a written statement of the university that the license agreement in question is not in conflict with the legitimate interests of the school, and commit to pay any contribution, if eligible, to the costs associated with the creation of the thesis, up to their actual amount. Date ………………. Signature………………..

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií