Bc. Karolína Trachtová

Bachelor's thesis

Analýza nekódujících RNA a jejich úlohy v biologii maligních B buněk

Analysis of non-coding RNAs and their role in the biology of malignant B cells
Abstract:
Cílem této bakalářské práce bylo analyzovat 16 vzorků od pacientů s chronickou lymfocytární leukémií získaných pomocí technologie sekvenování nové generace se zaměřením na dlouhé nekódující RNA. Tato třída nekódujících RNA má velký potenciál pro regulaci genové exprese a její spojení se vznikem mnoha typů rakoviny je dnes všeobecně uznáváno. Během práce byla vytvořena databáze dlouhých nekódujících …more
Abstract:
The aim of this bachelor thesis was to analyse 16 samples from patients with chronic lymphocytic leukemia (CLL) obtained by Next-generation sequencing (NGS) technique with a focus on long non-coding RNAs. This class of non-coding RNAs has a great potential in regulation of gene expression and its association with origin of various types of cancer is now widely recognized. During the work, the database …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 5. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 15. 6. 2016
  • Supervisor: doc. MUDr. Mgr. Marek Mráz, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta